Korona Gór Unii Europejskiej

Pozornie Koronę Gór Unii Europejskiej tworzą najwyższe szczyty każego z krajów członkowskich Unii – zarówno tych, które założyły ją w 1952 roku, jak i najnowszych członków, którzy dołączyli w 2007 r. a z chwilą dołączenia do Unii następnych krajów, Korona również zostanie powiększona o ich szczyty. Jednak niektóre z wymienionych poniżej, najwyższych punktów na mapach poszczególnych państw trudno nazwać nawet wzgórzami, dlatego trzeba było jasno określić definicję Korony Gór Unii Europejskiej specjalnie dla potrzeb Klubu.

 

Do zaliczenia Zdobycia Korony Gór Unii Europejskiej konieczne jest zdobycie szczytów spełniających wszystkie poniższe 4 kryteria, niektórych spełniających 3 pierwsze oraz wymienionych na końcu szczytów Danii i Holandii.
   
  Przyjęte kryteria (wg. ich ważności), które powinna spełnić góra aby została zaliczona w skład Korony Gór Unii Europejskiej:
    1. Kryterium semantyczno-geologiczne.
2. Kryterium terytorialne.
3. Kryterium administracyjne.
4. Kryterium geograficzne.
     
  KRYTERIA i definicje.
  1. Kryterium semantyczno-geologiczne – definicja góry. Definicja wg. Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego. T. II: Derenek – Gżack. Warszawa 1881:
Góra, to wypukła forma ukształtowania terenu o wysokości względnej większej niż 300 m. W Europie za tereny górskie uważa się tereny położone powyżej 500 m n.p.m. Ze względu na wysokości bezwzględne wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.

Definicja wg. Słownika Języka Polskiego PWN:
Góra, to:
– wyniosłość skorupy ziemskiej
– część położona wyżej niż inne
– najwyższa część czegoś

Definicja wg. Wikipedii (ang.):
Góra, to duża forma terenu, która rozciąga się ponad otoczeniem na ograniczonym obszarze, zwykle w formie szczytu. Góra jest zwykle bardziej stroma niż wzgórze.

Definicja wg. dictionary.com:
Góra, to naturalna wyniosłość powierzchni ziemi wznosząca się mniej lub bardziej gwałtownie tworząc szczyt. Góra osiąga wysokość większą niż wysokość wzgórza, zwykle większą niż 2000 stóp (610 metrów).

Definicja wg. Merriam-webster:
Góra, to obszar lądowy, który wyraźnie wystaje ponad otoczenie i jest wyższy niż wzgórze.

Definicja wg. Encyklopedii Britanica:
Góra, to ukształtowanie terenu, które wznosi się wyraźnie ponad otoczenie, zwykle wykazuje strome zbocza, stosunkowo ograniczony obszar szczytu i znaczną miejscową ulgę. Góry na ogół są rozumiane jako większe niż wzgórza, ale termin ten nie ma znormalizowanego znaczenia geologicznego.

Patrząc na powyższe definicje można jednoznacznie stwierdzić że za szczyt góry nie da się uznać najwyższego punktu jakiegoś państwa, jeśli leży on na płaskim terenie.
     
  2. Kryterium terytorialne – szczyt powinien leżeć na terytorium Unii Europejskiej
     
  3. Kryterium administracyjne – przynależność/zależność od państwa należącego do Unii Europejskiej.
     
  4. Kryterium geograficzne – szczyt powinien leżeć w granicach Europy (kryterium pomocnicze) – nie jest kryterium koniecznym, lecz może być brane pod uwagę w przypadkach kontrowersyjnych.

 

 .

Szczyty, które spełniają wszystkie kryteria – zdobycie tych szczytów jest konieczne
do zaliczenia Zdobycia Korony Gór Unii Europejskiej:
 
Państwo członkowskie UE
(rok wstąpienia do Unii)
Najwyższy szczyt
(wysokość – mnpm)
     
  Austria (1995) Großglockner (3898)
  Belgia (1952) Signal de Botrange (694)
  Bułgaria (2007) Musała (2925)
  Chorwacja (2013) Vrh Dinare – Dinara (1830)
  Czechy (2004) Śnieżka (1602)
  Finlandia (1995) Halti Háldi (1328)
  Francja (1952) Mont Blanc (4808)
  Grecja (1981) Mitikas (2917)
  Irlandia (1973) Carrauntoohil (1038)
  Niemcy (1952) Zugspitze (2963)
  Polska (2004) Rysy II (2499)
  Rumunia (2007) Moldoveanu (2543)
  Słowacja (2004) Gerlachovský štít – pol. Gerlach (2654)
  Słowenia (2004) Triglav (2864)
  Szwecja (1995) Kebnekaise (2117)
  Węgry (2004) Kekes 1014
  Wielka Brytania (1973) Ben Nevis (1343)
  Włochy (1952) Monte Bianco di Courmayeur (4748)

 

 

Szczyty spełniające trzy pierwsze kryteria. Zdobycie tych szczytów jest konieczne
do zaliczenia Zdobycia Korony Gór Unii Europejskiej:
 
Państwo członkowskie UE
(rok wstąpienia do Unii)
Najwyższy szczyt
(wysokość – mnpm)
  Cypr (2004) Olimp (1951)
  Hiszpania (1986) Pico del Teide na wyspie Teneryfa (3718)
  Portugalia (1986) Ponta do Pico (2351) – leżące na Azorach,

 

 

Szczyty uznane przez Klub Korony Gór Unii Europejskiej za najwyższe warunkowo.
Zdobycie tych szczytów nie jest konieczne do zaliczenia Zdobycia Korony Gór Unii Europejskiej
(nie spełniają podstawowego pierwszego kryterium – nie są górami):
 
Państwo członkowskie UE
(rok wstąpienia do Unii)
Najwyższy szczyt
(wysokość – mnpm)
  Estonia (2004) Suur Munamägi (318)
  Litwa (2004) Aukštàsis kálnas (294)
  Luksemburg (1952) Kneiff (560)
  Łotwa (2004) Gaizinkalns (311)
  Malta (2004) Ta'Dmejrek (257)
     
 
Dania i Holandia
 
  Dania (1973)
posiada trzy szczyty:
1. Slættaratindur (880) – pol. Płaski Szczyt – najwyższy szczyt wyspy Eysturoy, a także całego archipelagu Wysp Owczych. Spełnia kryterium 1, 3, 4.
2. Møllehøj (170,86) Spełnia kryterium 2, 3, 4.
3. Góra Gunnbjørna (3694) na Grenlandii. Spełnia kryterium 1, 3.

W przypadku Danii przyjmujemy do zdobcia obydwa lub jeden z dwóch pierwszych wymienionych szczytów.
     
  Holandia (1952)
posiada dwa szczyty:
1. Vaalserberg (322). Spełnia kryterium 2, 3, 4
2. Mount Scenery (888) na wyspie Saba w Archipelagu Małych Antyli. Spełnia kryterium 1, 2, 3.

W przypadku Holandii przyjmujemy do zdobycia szczyt Mount Scenery.
     
 
Wyjątki:
 
  Wielka Brytania (1973) W przypadku najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii, tj. Ben Nevis (1343) zdobycie nie będzie konieczne ze względu na wystąpienie z Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem Lizbońskim Wielka Brytania opuści Unię Europejską najpóźniej dwa lata po rozpoczęciu procedury, czyli 29 marca 2019 roku.